Other publications

This site informs about publications devoted to legal linguistics published by the members of and persons collaborating with the Laboratory of Legilinguistics.


List of publications:
Matulewska, A. 2013. Legilinguistic Translatology. A Parametric Approach to Legal Translation. Linguistic Insights vol. 171. Bern: Peter Lang.
Nowak-Michalska, J. 2012. Modalność deontyczna w języku prawnym na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego. Poznań: Wydawnictwo Rys.
Matulewska, A. 2007. Lingua Legis in Translation. Peter Lang Publishing House.